Ūdens cirkulācijas sūkņa iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/42
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ed&Ko"
Uzvarētāja cena: 256.00 EUR bez PVN