Vada PŠČa-10 iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/75
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Skinest Latvija"
Uzvarētāja cena: EUR 167.20 bez PVN