Investīcijas sabiedriskā transporta attīstībai

AS “Daugavpils satiksme” 2017.gada martā noslēdza finansēšanas līgumu projekta  “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanai,  atskatoties uz gada laikā paveikto un esošo situāciju, var atzīmēt atsevišķus nozīmīgus aspektus, kā arī izvērtēt  radušos riskus un iespējamos risinājumus.

2017.gada novembrī tika pabeigti pantogrāfa sistēmas pārbūves būvdarbi vairāk kā 9.5 km garumā. Būvdarbu procesa norisē tika nodrošināta kontakttīkla veco balstu nomaiņa, kontaktvada un tā sistēmas pārbūve. Šādi specifiski darbi deva iespēju AS “Daugavpils satiksme” darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī taupot pašvaldības un publiskā finansējuma līdzekļus, demontāžas darbiem tika piesaistīti  paši AS “Daugavpils satiksme” darbinieki.

2017.gada nogalē tika noslēgts kabeļlīnijas pārbūves būvdarbu iepirkums, un iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem tiks uzsākta būvdarbu faktiskā norise, nomainot vairāk kā 2 km kabeļlīnijas, tādējādi radot drošu elektroapgādes nodrošinājumu, kā arī nodrošinot iespēju palielināt kustības biežumu sešasu vagoniem.

 AS “Daugavpils satiksme” uzsākot sagatavošanās darbus un nodrošinot turpmāko būvdarbu procesu raitu norisi, ir nodrošinājusi materiālu piegādi, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem tiks uzsākti pirmie zemes darbi sliežu ceļa izbūvei jaubūvējamā posmā Vasarnīcu iela – Veselības iela – Stropu ciems. Savukārt ziemas periodā ir plānota teritorijas atmežošana.

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā “Esošo  tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras  rekonstrukcija  posmā Vienības iela  - Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros  “A” daļā”, kas  paredz tramvaju līnijas pārbūves darbus Daugavpils pilsētas centra robežās.  Tramvaju līnijas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas sakārtošana ievērojami uzlabos satiksmes drošības apstākļus gan gājējiem, gan autovadītājiem. Pārbūvētās pieturvietas būs piemērotas jaunajiem tramvajiem, ērti izmantojamas un pilnībā nodrošinās vides pieejamības prasības.  

Ieguldījumi tramvaju infrastruktūrā uzlabospilsētas mobilitāti, nodrošinās ērtu pārvietošanos un jaunu galamērķu sasniegšanu.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” tiek īstenots 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

 AS “Daugavpils satiksme”

65433632