Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab. 2018. gada 3.aprīlī plkst. 10:30. Darba kārtība tiks papildināta ar trešo jautājumu:

1.            Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.            Par “Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšanu.

3.            Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par tramvaju rezerves daļu iegādi.