Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 01.12.2017.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta trešo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 1.decembrī,  plkst. 11:00 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Kabeļlīnijas izbūve no Depo Jātnieku ielas 90 līdz Stropu ciematam KF projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros,’’  identifikācijas Nr.ASDS/2017/18/KF,  uzvarētāju.
  3. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Lietotu autobusu iegāde’’, identifikācijas Nr. ASDS/2017/83,  uzvarētāju.

AS ,,Daugavpils satiksme” 

Valde