Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta trešo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 25.janvārī,  plkst.10:00 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,,Elektroenerģijas iegāde AS ,,Daugavpils satiksme’’ vajadzībām’’, identifikācijas Nr.ASDS/2017/101 uzvarētāju.

 

Ar cieņu,

AS ,,Daugavpils satiksme'' valde