Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 1, 224. kab., 2018.gada 13. februārī plkst. 11:15 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par zemes gabala Nr.05000271601 iegādi.