Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98. panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018. gada 27. decembrī plkst.11.00 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASDS/2018/105, uzvarētāju.

3.      Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar atklātā konkursa “Dīzeļdegvielas piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, 5. daļa, identifikācijas Nr. DPD 2018/153, uzvarētājiem.