Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu 23.07.2018.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 23.jūlijā plkst.13:00 ar sekojošu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2.      Attīstības stratēģijas un 2018.gada budžeta precizēšana.