Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un trešo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 25.jūlijā,  plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

AS ,,Daugavpils satiksme’’ valdes locekļu atsaukšana.

AS ,,Daugavpils satiksme’’ valdes locekļu ievēlēšana.

Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas saskaņošanu.

AS ,,Daugavpils satiksme'' valde