Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 28.septembrī,  plkst. 09:30 ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās noslēgšanai ar iepirkuma „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”, identifikācijas Nr.ASDS/2017/53, uzvarētājiem.
  3. Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma ,, AS „Daugavpils satiksme” darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.ASDS/2017/72,  uzvarētāju. 

Ar cieņu, 

AS ,,Daugavpils satiksme'' valde