Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, lai nodrošinātu nepārtrauktu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 17.oktobrī,  plkst. 11:00 ar sekojošu darba kārtību:

1.Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar atklātā konkursa ,,Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi" identifikācijas Nr. ASDS/2017/64, uzvarētājiem.

Ar cieņu,

AS ,,Daugavpils satiksme'' valde