Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta piekto daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2017.gada 24.oktobrī,  plkst. 10:30 ar sekojošu darba kārtību:

Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Valdes locekļu ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

 

Ar cieņu,

AS ,,Daugavpils satiksme” valde