Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 2.janvārī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai par zemes gabala iegādi.

3.      Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana par zemes gabala ar kadastra Nr.05000040046 dāvināšanai Daugavpils pilsētas domei. 

 

Ar cieņu,

AS ,,Daugavpils satiksme” 

valde