Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu 18.05.2018.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 97.panta pirmo daļu un 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējās akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 224.kab., 2018.gada 18.maijā, plkst. 09:00  ar sekojošu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. AS “Daugavpils satiksme” 2017.gada pārskata apstiprināšana.
  3. AS “Daugavpils satiksme” revidenta iecelšana 2018.gadam un atlīdzības noteikšana.