Нормативные документы

Законы:

1.  Autopārvadājumu likums 

2.  Ceļu satiksmes likums 

3.  Likums "Par pašvaldībām" 

4.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

5.  Invaliditātes likums 

6.  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

 

Правила Кабинета министров:

1. MK 29.06.2004. noteikumi Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi"

2. MK 04.08.2009. noteikumi Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 

3.  MK 13.07.2010. noteikumi Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" 

4. MK 15.05.2012. noteikumi Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 

5. MK 28.08.2012. noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

 

Обязательные правила Даугавпилской городской думы:

1. Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" 

2. Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" 

3. Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31" Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā"

 

Нормативные документы Даугавпилской городской думы:

1. Daugavpils pilsētas domes 28.06.2012. noteikumi Nr.1 "Kārtība, kādā piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju"

Правила АО "Трамвайное предприятие":

1. Noteikumi par akciju sabiedrības ,,Tramvaju uzņēmums’’ nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtību

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)