Нормативные документы

Законы:

1.  Autopārvadājumu likums 

2.  Ceļu satiksmes likums 

3.  Likums "Par pašvaldībām" 

4.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

5.  Invaliditātes likums 

6.  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

7. Komerclikums

8. Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Правила кабинета министров:

1. MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"

2. MK 31.03.2015. noteikumi Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 

3.  MK 13.07.2010. noteikumi Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" 

4. MK 28.07.2015. noteikumi Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

5. MK 28.08.2012. noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

Обязывающие правила Даугавпилсской городской думы:

1. Daugavpils pilsētas domes 25.01.2007. saistošie noteikumi Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" 

2. Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" 

3. Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31" Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā"

4. Daugavpils pilsētas domes 12.02.2015. saistošie noteikumi Nr.9 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"

Нормативные документы Даугавпилсской городской думы:

1. Daugavpils pilsētas domes 26.11.2015. noteikumi Nr.13 "Kārtība, kādā nosaka un piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju"

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Структура собственности

Структура организации

Общие стратегические цели:

AS "Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam.

AS "Daugavpils satiksme" 2016.gada rīcības plāns

AS "Daugavpils satiksme" 2015.gada rīcības plāns 

AS "Daugavpils satiksme" 2014.gada rīcības plāns

Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā:

2015.gadā

2014.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu:

2015.gads

2014.gads

Atalgojuma politika:

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" darbinieku piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" amatpersonu atalgojumu 2017.gada februārī

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība:

2015.gads

2014.gads

Kapitālsabiedrības finanšu pārskati:

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats