Tramvaju ceļa izbūve līdz reģionālajai slimnīcai rit pilnā sparā

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunā posma būvniecības darbi no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2,26 km).

Šī pusgada laikā ir veikta teritorijas atmežošana, nosprausta sliežu trase, izbūvēta pamatne sliežu ceļam, kā arī lielākā sliežu ceļa daļa. Paralēli tika nodrošināta ūdensvada un gāzesvada pārlikšana un siltumtrases vecā virszemes posma noņemšana.

Tāpat oktobra sākumā uz 2 nedēļām tika pārtraukta 3. maršruta tramvaja kustība posmā no Valkas ielas līdz galapunktam Stropos, lai izbūvētu pārmiju posmu 18. novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā; šajā laikā pasažieru pārvadājumiem šajā maršruta posmā tika izmantoti mazietilpības autobusi. Būvnieki ne tikai iekļāvās noteiktajos termiņos, bet darbus pabeidza agrāk par noteikto, tādējādi tramvaja kustība visā maršrutā tika atjaunota par pāris dienām agrāk.

Kopš būvdarbu uzsākšanas darbu izpildes apjoms veido 72-75 %, pamatdarbus tiek plānots pabeigt līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, pēc tā atliks tikai veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

   

Būvdarbu izpildi atbilstoši līgumam nodrošina CBF SIA “Binders”; kopējā līgumcena ir 5 650 200,00 EUR.

Šīs būvniecības ieceres īstenošanas rezultātā ar tramvaju satiksmi tiks nodrošināts vēl viens pilsētas dzīvojamais rajons Veselības un Čiekuru ielā, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai.

Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.

79,74 % no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % – valsts budžeta dotācijas un 10,5 % – Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums.

AS “Daugavpils satiksme”

65433632