Uzsākti tramvaju līnijas jaunbūves darbi

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2018.gada martā tika uzsākti tramvaju līnijas jaunbūves būvdarbi 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu ielas  līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km), turpinājumā veidojot pieslēgumu pie esošiem sliežu ceļiem.   

Noslēdzot teritorijas atmežošanu, ir uzsākta sliežu trases nospraušana un tuvākajā laikā tiks uzsākta ierakuma veidošana un pamatnes izbūve sliežu ceļam.

Paralēli tiek nodrošināta ūdensvada, gāzesvada pārlikšana, kā arī tiek veikta kontakttīkla balstu pamatu izbūve.

Kopš būvdarbu uzsākšanas izpilde sastāda 18 % , plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2019.gada aprīlī.

Būvdarbu izpildi nodrošina CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena EUR 5 650 200.

Īstenojot būvniecības ieceri, tiks nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai papildus dzīvojamajam rajonam Veselības, Čiekuru ielās, kā arī tiks nodrošināta ērtāka nokļūšana Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

79. 74% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % sedz Daugavpils pilsētas dome.