Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 15.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” kustības shēma:

  1. katras dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.15, virzoties uz Križiem, brauks pa 18.Novembra, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām, piebraucot pie Reģionālās slimnīcas;

  2. darba dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 13.55 un 15.15, brauks pa 18.Novembra, Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Dzintaru, Abavas, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme informē, ka tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Judovkas apkaimē Lielā ielā no š.g. 06.janvāra autobusu maršrutu Nr. 8; 15 un 22 autobusiem tiks atjaunota iespēja braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 15.01.2022. grozīt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte” reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 19.10 uz plkst. 19.20 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” no plkst. 19.26 uz plkst. 19.36.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.12 “Križi – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 07.10 kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Piena kombināta apkaimi pa Smilšu, Malu u Stacijas ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 23.decembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1501 Kārklu ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.11 “Jaunforštadte – Reģionāla slimnīca” kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Reģionālas slimnīcas “pretējā virzienā” pa Vasarnīcu – Veselības – 18.novembra – Vasarnīcu ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 09.decembra tiks atjaunoti sekojošie autobusu reisi:

  1. Autobusu maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 21.35; 22.20 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 21.51; 22.36.

  2. Autobusu maršruta Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 23.35 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 23.52.

  3. Autobusu maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bernudārzs) – Autoosta” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Sakņu ielas plkst. 11.27; 12.06; 12.45; 13.23; 14.02; 14.45; 20.17; 20.55 un attiecīgi no Autoostas plkst. 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.05; 14.50; 20.20; 21.05 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 11.48; 12.28; 13.06; 13.46; 14.28; 15.06; 20.38; 21.23

  4. Autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 23.16; 23.53 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 23.33; 00.10 un brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 23.12; 23.50 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 23.30; 00.07.

  5. Autobusu maršruta Nr.19 “Autoosta – Jaunforštadte – Ķīmiķu ciemats – Jaunbūve – Jaunforštadte” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 21.50 un attiecīgi no galapieturas “Cialkovska iela” plkst. 22.20.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā: www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma pagarināt no 01.12.2021. uz trim mēnešiem eksperimentālos pārvadājumus pēc grozītās autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela) – Autoosta” kustības shēmas nodrošinot autobusa kustību pa Lielā, Komunālā, Pieneņu un Staru ielām. Kustības saraksts netiek grozīts.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 15.novembra tiks atjaunoti sekojošie tramvaju reisi:

  1. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:15; 20:45; 21:20; 22:35

  - no pieturas “Stacija” plkst. 20:42; 21:12; 21:47; 23:02

  2. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:34

  - no pieturas “Maizes kombināts” plkst. 21:00

 • Sakarā ar radušos nepieciešamību un apstākļiem, kuru dēļ AS „Daugavpils satiksme” nevar piedalīties ārkārtas akcionāra sapulcē 2021.gada 22.novembrī plkst.10:30, AS „ Daugavpils satiksme” paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces pārcelšanu uz 2021.gada 24.novembri plkst.10:30.