Aktualitātes

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka Daugavpils pilsētas autobusu maršrutu tīkls tiek papildināts ar jaunu autobusu pieturu "Stropu ciemats", kas atrodas Vasarnīcu ielā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī svinīgā pasākumā Daugavpils Kultūras pilī tika pasniegti Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojumi.

  Arī AS “Daugavpils satiksme” 2 darbinieki tika apbalvoti ar “Goda rakstu”.

  Tramvaja vadītājs Vitolds ŠARŠŪNS uzņēmumā uzsāka darbu 2011.gadā.

  V.ŠARŠŪNS ar tramvajiem pārvadā pasažierus Daugavpils pilsētā, bez ceļu satiksmes negadījumiem, ļoti atbildīgi un profesionāli, veicot savus darba pienākumus. Tramvaju kustības iecirkņa transporta inspektora prombūtnes laikā sekmīgi pilda viņa pienākumus. Strādājot uzņēmumā, pastāvīgi pilnveido tramvaja vadītājam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Uzkrātajā darba pieredzē viņš dalās ar jaunajiem kolēģiem, pacietīgi izskaidrojot un parādot sava amata smalkākās nianses.

  Autobusu ritošā sastāva dienesta meistars Viktors ŅEVJADOMSKIS darbu uzņēmumā uzsāka 1999.gadā kā autoatslēdznieks. No 2014.gada ir Autobusu ritošā sastāva dienesta meistars un vada autobusu remontdarbnīcas brigādi.

  Jau 23 gadus V.ŅEVJADOMSKIS ļoti atbildīgi un profesionāli veic savus darba pienākumus. Profesionālajos darba gados gūtā pieredze, prasmes un iemaņas palīdz kvalitatīvi un ātri veikt darba pienākumus, kas savukārt ir garants uzņēmuma autoparka uzturēšanai darba režīmā.

  V.ŅEVJADOMSKIS ir disciplinēts un ļoti atbildīgs.

 • AS “Daugavpils satiksme” kopš 2022.gada 12.augusta īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta”. Projekts ir secīgs turpinājums AS "Daugavpils satiksme" īstenošanā esošajam projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

  Projekta ietvaros AS “Daugavpils satiksme” 05.07.2022. noslēdza līgumu ar UAB transporto firma "TRANSMITTO" par 6 jaunu autobusu IVECO/ROSERO-P FIRST CNG piegādi un 12.07.2022. noslēdza līgumu ar personu apvienību "Scania Baltics" par 6 jaunu autobusu Scania Citywide LF BEV (elektriskais) piegādi, no projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Šajā laika periodā jaunajiem autobusiem ir saskaņots ārējais krāsojums, iekšējās apdares materiāli un speciālā aprīkojuma specifikācija un izvietojums. Visi jaunie autobusi tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu, būs izvietoti skaidri saprotami marķējumi un piktogrammas. Autobusi būs ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu konkursā "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93. Minētajā iepirkumā kopumā ir 3.daļas, uz projektu attiecināma ir 1.daļa (2 autobusi) un 3.daļa.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

 • Pasažieru ievērībai! AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.12.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem:

  1. grozīt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” brīvdienās reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 21.15 uz plkst. 21.30, lai pasažieriem būtu iespēja pārsēsties autobusā no vilciena, kas pienāk Daugavpils stacijā plkst. 21.18;

  2. atcelt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” darba dienas reisu ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.48 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 08.06 un organizēt jaunu autobusa maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD- Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.46 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 08.06. Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 13.oktobrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar ceļu būves firmu SIA“BINDERS” par tramvaju līnijas pārbūvi Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 3 783 256.02.

 • Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar AS “A.C.B.”, reģistrācijas numurs 40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna ielā 21A, Rīgā, par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00 (vienpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro 00 centi).

 • Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “A.C.B.” par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar AS “A.C.B.”, reģistrācijas numurs 40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna ielā 21A, Rīgā, par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūvi, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi”, Daugavpilī, par kopējo summu EUR 11 287 807.00 (vienpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro 00 centi).

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 29.septembrī plkst.08:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” par četru četrasu tramvaju vagonu iegādi par kopējo summu EUR 7 400 000.00.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka autobusu vadītāju trūkuma dēļ no š.g. 1.oktobra tiks atcelti:

  1. autobusa maršruta Nr.15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 15.00, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20 un attiecīgi no galapieturas “Ceļinieku iela” plkst. 15.13, 16.15, 16.55, 17.35, 18.15, 18.55, 19.33. Vienlaikus tiks grozīta autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka – Autoosta” brīvdienas reisu ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40 kustības shēma, paredzot autobusu kustību turpceļā ar iebraukumu Liginišķu apkaimē;

  2. autobusu maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 16.22, 21.49 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 16.40, 22.06;

  3. autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 17.10, 18.00, 18.48, 19.30, 20.15, 20.58, 22.00, 22.50 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 17.29, 18.19, 19.07, 19.49, 20.34, 21.17, 22.18, 23.08.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma grozīt autobusa maršruta Nr.12 reisa ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 06.35 kustības shēmu pilsētas centra virzienā, paredzot tā kustību gar Reģionālo slimnīcu, lai pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja bez pārsēšanas ap plkst. 07.00 nokļūt darbā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”