Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 15.08.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi – Autoosta” reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 22.05 uz plkst. 22.20 un attiecīgi no galapieturas “Križi” no plkst. 22.40 uz plkst. 22.50.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Šī gada 6.augustā pēc “Prāta vētras” koncerta tiks ieviesti šādi papildus autobusu un tramvaju reisi:

  1. Autobusa maršrutā Nr.5 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Mežciems” plkst. 00:50;

  2. Autobusa maršrutā Nr.8 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Jūdovka” plkst. 01:08;

  3. Autobusa maršrutā Nr.10 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:10 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 00:36;

  4. Autobusa maršrutā Nr.12 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:10 (paredzot tā kustību turpceļā gar Ķīmiķu ciematu un Reģionālo Slimnīcu) un attiecīgi no galapieturas “Križi” plkst. 00:45;

  5. Autobusu maršrutā Nr.17A papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 00:49;

  6. I tramvaja maršrutā papildreisi ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela”centra virzienā plkst. 22:36; 22:56; 23:36; 23:56; 00:36; 00:56; ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela” Ķīmiķu mikrorajona virzienā plkst. 23:08; 23:28; 00:08; 00:28; 01:08; 01:11; 01:28; 01.39. No plkst. 23:25 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām no pieturas “Butlerova iela” vienvagona un divvagonu tramvaji kursēs pamīšus. Reiss ar atiešanas laiku plkst.22:35 no pieturas “Butļerova iela” tiks atcelts;

  7. III tramvaja maršrutā papildreisi ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela” Cietokšņa mikrorajona virzienā plkst. 22:13; 23:09; 23:37; 00:33; 01:01; ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela” Stropu mikrorajona virzienā plkst.21:31; 22:27; 22:55; 23:51; 00:19.

  Uzziņas pa tālr. 65425270.

  AS “Daugavpils satiksme”.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka naktī no 6. uz 7. augustu pēc grupas “Prāta Vētra” koncerta tiks nodrošināti šādi sabiedriskā transporta papildreisi:

  • autobusa maršrutā Nr. 5 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Mežciems” plkst. 00:50;

  • autobusa maršrutā Nr. 8 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Judovka” plkst. 01:08;

  • autobusa maršrutā Nr. 10 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:10 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 00:36;

  • autobusa maršrutā Nr. 12 papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:10 (paredzot tā kustību turpceļā gar Ķīmiķu ciematu un Reģionālo slimnīcu) un attiecīgi no galapieturas “Križi” plkst. 00:45;

  • autobusu maršruta Nr. 17A papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 00:30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 00:49;

  • papildreisi 1. tramvaja maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela”(centra virzienā): plkst. 23:51; 00:46; ar atiešanas laiku no pieturas “Jelgavas iela ” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst. 00:23; 01:16.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka autobusu vadītāju slimības dēļ no š.g. 4.augusta tiks atcelti :

  1. Autobusu maršruta Nr.17 “Autoosta – stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” katras dienas reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 08:21, 08:50, 09:53, 10:30, 10:58, 13:35, 14:05, 15:10, 17:02, 18:38, 22:25 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 08:39, 09:08, 10:11, 10:48, 11:16, 13:53, 14:23, 15:28, 17:20, 18:56, 22:42.

  2. Autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” katras dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 05:46, 06:26, 06:38, 07:09, 07:29, 07:58, 09:09, 11:42, 11:55, 12:25, 12:47, 13:15, 14:23, 16:15, 17:46, 19:17, 20:00, 21:35 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 06:04, 06:45, 06:57, 07:28, 07:48, 08:17, 09:28, 12:01, 12:14, 12:44, 13:06, 13:34, 14:42, 16:34, 18:05, 19:36, 20:19, 21:53.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājām neērtībām.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo par 2022.gada 12.augustā nozīmētās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar sesto jautājumu:

  6. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 3 240 000.00 (trīs miljoni divi simti četrdesmit tūkstoši euro 00 centi).

 • AS “Daugavpils satiksme informē, ka remontdarbu pabeigšanas dēļ Judovkas apkaimē Lielā ielā no š.g. 1.augustā autobusu maršrutu Nr. 8; 15 un 22 autobusiem tiks atjaunota iespēja braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”.

  Izziņas pa tālr. 65425270.

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektores S.Šņepstes 2022.gada 25.jūlija vēstuli Nr.1.2.-8/1331 „Par akcionāru sapulces sasaukšanu”, AS „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 12.augustā plkst.10:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Valdes ziņojums par ES projekta ”Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā II kārta” īstenošanas progresu, projekta iesniegšanu, projekta grozījumu iesniegšanu, detalizēta īstenošanas kalendārā grafika apstiprināšana.

  3. Valdes ziņojums par ES projekta „Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanas progresu, projekta iesniegšanu, projekta grozījumu iesniegšanu, detalizēta īstenošanas kalendārā grafika apstiprināšana.

  4. Valdes ziņojums par būvniecības ieceres „Elektroautobusu uzlādes stacijas uzstādīšana Kārklu ielā 24, Daugavpils” īstenošanas progresu, detalizēta kalendārā grafika iesniegšana.

  5. Par kontakttīkla avārijas remontdarbiem Ventspils ielā, 18.novembra ielā, Daugavpilī.

 • Šī gada 23.jūlijā Daugavpils cietoksnī vasaras labdarības festivāla laikā pasažieru ērtākai pārvadāšanai sabiedriskā transporta kustībā tiks ieviesti papildu autobusu un tramvaju reisi:

  1. Autobusa maršrutā Nr.13A ieviesti papildreisi ar atiešanas laikiem no pieturas “Autoosta” plkst. 22:30, 23:10, 23:50 un attiecīgi no pieturas “ROTKO centrs” plkst. 22:50, 23:30, 00:10;

  2. Autobusa maršrutā Nr.13 ieviesti papildreisi ar atiešanas laikiem no pieturas “Autoosta” plkst. 23:40, 00:05 un attiecīgi no pieturas “Policija” plkst. 23:50, 00:15;

  3. Autobusa maršrutā Nr.4 ar iebraukšanu apkaimē “Jaunā Forštadte” pa ielām: Šūņu, Ormaņu, Aveņu, Vidzemes, ieviests papildreiss ar atiešanas laiku no pieturas “Autoosta” plkst. 00:00 un attiecīgi no pieturas “Cietoksnis” plkst. 00:10.

  4. Tramvaja maršruta Nr.3 kustības laiks tiks pagarināts līdz plkst.00:28. Līdz ar to tramvaja atiešanas laiks no pieturas “Cietoksnis” būs sekojošs: plkst. 21:40* (*papildreisi), 22:08, 22:36*, 23:04*, 23:32*, 00:00*, 00:28*. Visi papildreisu tramvaja vagoni kursēs līdz galapieturai “Butļerova iela”.

  Uzziņas pa tālr. 65425270.

  AS “Daugavpils satiksme”.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5.punktu, 8.punktu, 96.panta pirmo daļu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 3.augustā plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” revidenta ievēlēšana 2022., 2023., 2024.gadam un atlīdzības noteikšana.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 11.jūlija reisa nerentablitātes dēļ tiks atcelts autobusa maršruta Nr. 20A “Jaunforštadte – Jaunbūve – Autoosta” reiss ar atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” plkst. 06.40 un attiecīgi no galapieturas “Valkas iela” plkst. 07.00.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”