Aktualitātes

 • AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu atsaukšana.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  atsaukt AS “Daugavpils satiksme” Padomi šādā sastāvā:

  1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētāja Rita Livčāne;

  2. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Samarins;

  3. AS “Daugavpils satiksme” Padomes loceklis Jānis Rubīns.

  AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļu ievēlēšana.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. ievēlēt uz pieciem gadiem AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu amatos (3 amati) šādas personas:

  • Rita Livčāne;

  • Jānis Rubīns;

  • Edgars Abrams;

  2. noteikt AS “Daugavpils satiksme” Padomes mēneša atalgojumu sekojošā apmērā: Padomes priekšsēdētāja mēneša atalgojums 893,75 euro; Padomes locekļa mēneša atalgojums 800,00 euro;

  3. atļaut Rita Livčānei savienot amatus;

  4. Pašvaldības Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļiem.

 • Pasažieru ievērībai!

  No š. g. 01.augusta darba dienas eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tika ieviests autobusu maršrutam Nr.13A “Autoosta – Cietoksnis – Autoosta” papildreiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.30 un attiecīgi no gala pieturas “Rotko centrs” plkst. 09.50.

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 1.novembra tas tiks iekļauts autobusa maršruta Nr.13A pastāvīgajā sarakstā.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  Remontdarbu laikā Cietokšņa un Sporta ielas krustojumā š.g. 26.oktobrī no plkst. 11:00 līdz plkst. 17.00 autobusu maršrutu Nr. 4, 5, 11, 13, 13A, 14, 16, 17A un 24 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Cietokšņa ielu un nāksies apbraukt minēto ceļa posmu pa Cietokšņa, Kandavas, Sporta un Cietokšņa ielām. Pietura “Esplanāde” autoostas virzienā tiks pārcelta uz Sporta ielu

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka vēl vairāku autobusu vadītāju saslimšanas dēļ no š.g. 24.oktobra tiks atcelti:

  Autobusu maršruta Nr.13 “Autoosta – Mežciema arodskola – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.20; 12.00; 12.40; 13.20; 14.00; 14.40 un attiecīgi no galapieturas “Liepziedu iela” plkst. 11.38; 12.18; 12.58; 13.38; 14.18; 14.58.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājiem neērtībām.

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka vēl vairāku autobusu vadītāju saslimšanas dēļ no š.g. 23.oktobra tiks atcelti:

  1. Autobusu maršruts Nr.1 “Autoosta – Reģionāla slimnīca – Ceļinieku ciemats – Reģionāla slimnīca – Autoosta ”

  2. Autobusu maršruta Nr.3B “Autoosta – Spaļu iela – Zieglera mašīnbūve – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 10.35; 11.25; 12.20; 13.15; 14.45; 15.35 un attiecīgi no galapieturas “Zieglera mašīnbūve” plkst. 11.00; 11.50; 12.45; 13.40; 15.10; 16.00.

  3. Autobusu maršruta Nr.5 “Autoosta – Mežciems – Cietoksnis – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 10.20; 11.20; 12.20; 13.20; 15.20 un attiecīgi no galapieturas “Mežciems” plkst. 10.47; 11.47; 12.47; 13.47; 15.47.

  4. Autobusu maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 21.35; 22.20 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 21.51; 22.36.

  5. Autobusu maršruta Nr.10 “Autoosta – Reģeļi – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 23.35 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 23.52, brīvdienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 19.45 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 20.11

  6. Autobusu maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) -Ruģeļi” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.05; 14.50; 20.20; 21.05 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 11.48; 12.28; 13.06; 13.46; 14.28; 15.06; 20.38; 21.23.

  7. Autobusu maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 05.20 un attiecīgi no galapieturas “Križi” plkst. 05.53.

  8. Autobusu maršruta Nr.17 “Autoosta – stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 14.48 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 15.06, un brīvdienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 12.07 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 12.25.

  9. Autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 12.37; 13.27; 14.06; 15.24; 23.16; 23.53 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 12.56; 13.46; 14.25; 15.43; 23.33; 00.10. Brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 10.37; 11.20; 12.55; 13.45; 14.50; 15.27; 16.05; 23.12; 23.50 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 10.56; 11.39; 13.14; 14.04; 15.09; 15.46; 16.24; 23.30; 00.07.

  10. Autobusu maršruta Nr.19 “Autoosta – Jaunforštadte – Ķīmiķu ciemats – Jaunbūve – Jaunforštadte” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoosta plkst. 21.50 un attiecīgi no galapieturas “Cialkovska iela” plkst. 22.20.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājiem neērtībām.

 • Sakarā ar "mājsēdes" ieviešanu uz laika periodu no 23.10.2021. līdz 14.11.2021. tiks atcelti:

  1. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:15; 20:45; 21:20; 22:35

  - no pieturas “Stacija” plkst. 20:42; 21:12; 21:47; 23:02

  2. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:34

  - no pieturas “Maizes kombināts” plkst. 21:00

  Ņemot vērā COVID-19 saslimšanas gadījumu straujo pieaugumu, var tikt atcelti arī citi reisi, par ko AS “Daugavpils satiksme” iepriekš atvainojas.

 • AS „Daugavpils satiksme” informē, ka pamatojoties uz 2021.gada 21. oktobrī Daugavpils pilsētas pašvaldības pieņemto lēmumu par saistošo noteikumu Nr. 20, Nr. 31, Nr. 46 grozījumiem, no 2021. gada 22.oktobra atcelti braukšanas maksas atvieglojumi, izņemot:

  1. 1.grupas invalīdus (ar pavadošo personu);

  2. 2.grupas invalīdus;

  3. personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem (ar pavadošo personu);

  4. pirmsskolas vecuma bērnus;

  5. no 25. oktobra uz Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra audzēkņiem;

  6. no 1.novembra uz pilsētas skolu 1.-3. klašu skolēniem.

  Svētdienās un svētku dienās braukšanas maksa – EUR 0.50

  Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka vairāku autobusu vadītāju saslimšanas dēļ no š.g. 14. oktobra tiks atcelti:

  1. maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte – Stacijas iela – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.40, 15.37, 18.18, 18.46, un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 09.58, 15.55, 18.36, 19.04;

  2. maršruta Nr. 17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.18, 06.58, 07.16, 07.37, 07.59, 08.26, 08.51, 09.11, 09.57,10.27, 16.14, 16.48, 17.27, 17.00, 17.39, 18.06, 18.52, 19.30 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst.: 06.37, 07.17 07.35, 07.56, 08.18, 08.45, 09.10, 09.30, 10.16, 10.46, 16.33, 17.07, 17.19, 17.46, 17.58, 18.25, 19.10, 19.49;

  3. maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” reisi ar atiešanas laiku no pieturas “Sakņu iela” plkst. 07.40, 08.17, 08.55, 09.40, 16.37, 17.15, no Autoostas plkst. 07.00, 07.45, 08.20, 09.00, 09.45, 16.40, 17.20 un attiecīgi no galapieturas “Apšu iela” plkst. 07.18, 08.03, 08.41, 09.18 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 10.03, 16.58, 17.48.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā : www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270. Atvainojamies par sagādātājiem neērtībām.

 • Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 5.27.punkts nosaka, ka no 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kurš saņem dotāciju no valsts vai pašvaldību līdzekļiem, nesniedz braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

  Vispusīgi un objektīvi iepazīstoties ar MK rīkojumu un izvērtējot to kopsakarā ar faktiskajiem apstākļiem, AS „Daugavpils satiksme” secināja, ka pie esošās pasažieru plūsmas nav spējīga izpildīt MK rīkojuma 5.27.punkta prasības sekojošo iemeslu dēļ:

  1. AS „Daugavpils satiksme” nav iespējas MK rīkojuma 5.27.punktā noteiktajos termiņos nodrošināt visus konduktorus ar speciālām ierīcēm, ar kuru palīdzību tiek nolasīts QR kods, tādā veidā pārliecinoties par sertifikātu darbības termiņu un to īstumu;

  2. Pie esošās pasažieru plūsmas fiziski nav iespējams vienlaicīgi realizēt braukšanas biļetes un pārbaudīt sertifikātus. Viena sertifikāta pārbaude aizņem aptuveni 20 sekundes (pie nosacījuma, ja cilvēks savlaicīgi ir sagatavojis uzrādīšanai sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu). Sastrēgumstundu laikā transportlīdzekļa salonā vienlaicīgi var iekāpt vairāk nekā divdesmit pasažieri, kuru sertifikātu pārbaude un biļešu realizācija tiem aizņems 400 sekundes (pie ideālajiem apstākļiem), proti, vairāk par sešām minūtēm, savukārt, kustība starp pieturām aizņem trīs – četras minūtes. Rezultātā AS „Daugavpils satiksme” konduktori nebūs spējīgi realizēt braukšanas biļetes visiem pasažieriem;

  3. Palielināt strādājošo skaitu, lai nodrošināt sertifikātu pārbaudi, uzņēmumam arī nav iespējas liela skaita slimojošo darbinieku dēļ.

  AS „Daugavpils satiksme” uzskata, ka Latvijas valstspilsētu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji pie esošās pasažieru plūsmas un apstiprinātajiem braukšanas maksas atvieglojumiem nav spējīgi izpildīt MK rīkojuma prasības.

 • No 2021.gada 14.oktobra 3.maršruta tramvajs kursēs no pieturas “Stropu ezers” līdz pieturai “Cietoksnis”.