Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 7.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde informē par 2024.gada 5.martā plkst.10:00 nozīmētās ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu šādā redakcijā:

  3. Dalībnieka sapulces piekrišanas saņemšana patapinājuma līguma noslēgšanai starp SIA “Daugavpils satiksme” un A.Druvinieku.

 • SIA "Daugavpils satiksme" informē, ka no šā gada 1. marta eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks grozīta autobusa maršruta Nr.20B “Jaunā Forštadte –Smiltenes iela – Jaunbūve – Ķīmiķu ciemats” kustības shēmas daļa Jaunās Forštadtes virzienā, kura paredz autobusa kustību pa Vidzemes un Piekrastes ielu, ka rezultātā autobuss nekursēs gar pieturvietām “Vidzemes iela” un “Zeltkalna iela”.

  Gadījumā, ja rodas jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutiem, vai jūs nezināt, kā ātrāk tikt līdz konkrētai pieturvietai - zvaniet mūsu uzziņu birojam +371 65425270 vai +371 29909292 (darba laiks 7.00-19.00)

 • "Daugavpils satiksme" vēlas informēt, ka šodien (21.02.24) mēnešbiļešu tirdzniecība būs iespējama pēc plkst. 11.00. Tās varēs iegādāties:

  - Daugavpils Autoostas 4. kasē (Viestura iela 10). Kases darba laiks: 07.00 – 19.00; Apmaksa gan skaidrā naudā, gan ar kredītkarti;

  - "Daugavpils satiksme” kasē (18. novembra iela 183). Kases darba laiks: pirmd., trešd., piektd. 10.00-19.00, otrd., ceturtd. 7.00 - 15.00, sestd. 9.00 - 15.00. Apmaksa skaidrā naudā, no 22. februāra būs iespēja apmaksa ar kredītkarti.

  No 22. februāra mēnešbiļetes pieaugušiem būs iespēja iegādāties arī pie konduktoriem. Apmaksa tikai skaidrā naudā.

  Turpmāk sabiedriskā transporta mēnešbiļetes varēs iegādāties katru mēnesi no 20.datuma līdz nākamā mēneša6.datumam

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, piekto daļu, 73.panta pirmo daļu, otro daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, ņemot vērā 2024.gada 21.februārī ārkārtas dalībnieku sapulces laikā kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieņemto lēmumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2024.gada 5.martā plkst.10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. SIA “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2024.gadam un rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšana.

 • Otrdien, 20. februārī, Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja SIA “Daugavpils satiksme” jaunos pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifus, paredzot atvieglojumus vairākām iedzīvotāju kategorijām un pārstrādājot mēnešbiļešu sistēmu, lai tā būtu maksimāli izdevīga iedzīvotājiem, kas regulāri izmanto sabiedrisko transportu.

  Braukšanas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

  100% apmērā no biļetes cenas:

  • vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem; • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; • personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem); • pirmsskolas vecuma bērniem; • diviem daudzbērnu ģimenes locekļiem; • nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem); • nestrādājošiem Afganistānas kara dalībniekiem vai bojā gājušo karavīru vecākiem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem); • personām, kurām piešķirta I, II, III invaliditātes grupa; • politiski represētām personām; • 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

  Citi atvieglojumi:

  • personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – atvieglojums 0,50 EUR apmērā no braukšanas maksas un 30,00 EUR apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām. • pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamiem – atvieglojums 25,00 EUR apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.

  Braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri.

  Ņemot vērā ekonomisko situāciju, SIA “Daugavpils satiksme” ir spiesta paaugstināt pārvadāšanas tarifus, lai saglabātu sabiedriskā transporta pieejamību pilsētā, kā arī samazināt pašvaldības kompensācijas apmēru, kas 2023. gadā pārsniedza 8 miljonus eiro. Lai uzlabotu situāciju uzņēmumā, pieņemts lēmums paaugstināt pasažieru pārvadāšanas tarifus un pārskatīt sabiedriskā transporta maršrutu tīklu.

  Sākot ar 1. martu spēkā stāsies jauni pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi:

  • braukšanas maksa vienam braucienam – 1,00 EUR (iesk. PVN); • braukšanas maksa vienam braucienam personai, kura sasniedza LR vecuma pensiju - 0,50 EUR, (iesk. PVN); • bagāžas pārvadāšana (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) – 0,50 EUR (iesk. PVN) (No maksas par bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas tās pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā); • dzīvnieku pārvadāšana – 0,50 EUR (iesk. PVN).

  Stājas spēkā sods par braukšanu sabiedriskajā transportā bez biļetes – 30,00 EUR.

  Lai veicinātu regulāru sabiedriskā transporta izmantošanu, mēnešbiļetes cena tiks paaugstināta minimālajā apmērā. Tas paredz, ka turpmāk mēnešbiļetes būs vēl pieejamākas un izdevīgākas tiem, kuri izvēlas sabiedrisko transportu kā ikdienas pārvietošanās veidu. No 1. marta spēkā stāsies jaunas mēnešbiļešu cenas:

  • sabiedriskā transporta mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša dienām – 45,00 EUR (iesk. PVN) līdzšinējo 40,00 EUR vietā; • sabiedriskā transporta mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša darba dienām – 35,00 EUR (iesk. PVN) līdzšinējo 30,00 EUR vietā; • sabiedriskā transporta mēnešbiļete pensionāriem visos maršrutos visām mēneša dienām – 15,00 EUR (iesk. PVN); • pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem mēnešbiļete visos maršrutos visām mēneša dienām – 20,00 EUR (iesk. PVN).

  Mēnešbiļeti martam varēs iegādāties sākot ar 21. februāri, bet turpmāk sabiedriskā transporta mēnešbiļetes varēs iegādāties katru mēnesi no 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam:

  • Daugavpils Autoostas 4. kasē (Viestura ielā 10). Kases darba laiks: 07.00 – 19.00. Apmaksa gan skaidrā naudā, gan ar kredītkarti; • SIA “Daugavpils satiksme” kasē, 18. novembra ielā 183. Kases darba laiks: pirmd., trešd., piektd. 10.00-19.00; otrd., ceturtd. 7.00 - 15.00; sestd. 9.00 - 15.00; svētd. brīvdiena. Apmaksa gan skaidrā naudā, gan ar kredītkarti; • Pie konduktoriem (tikai mēnešbiļetes pieaugušajiem). Apmaksa skaidrā naudā.

  Lai padarītu sabiedriskā transporta biļešu iegādi pēc iespējas vieglāku un pieejamāku pilsētas iedzīvotājiem, “Daugavpils satiksme” strādā pie tirdzniecības tīkla paplašināšanas. Tuvākajā laikā saraksts ar mēnešbiļešu tirdzniecības vietām tiks papildināts.

  Plašāku informāciju par SIA“Daugavpils satiksme” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var atrast www.satiksme.daugavpils.lv.

 • SIA "Daugavpils satiksme" informē, ka no šā gada 1. marta eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks:

  1. atcelti autobusa maršruta Nr.6 “Autoosta – Nīderkūni” brīvdienu reisi.

  2. grozīta kustības shēma autobusa maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni” reisam ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 09.30 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 09.48, atpakaļceļā paredzot kustību caur Nīderkūniem.

  3. ievests jauns autobusa maršruta Nr.7 brīvdienu reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 10.50 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 11.08, paredzot tā kustību atpakaļceļā caur Nīderkūniem.

  4. grozīti autobusa maršruta Nr.7 kustības shēmas reisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 14.35; 16.00; 17.25; 18.15; 19.10 un plkst. 21.35, turpceļā paredzot tā kustību caur Nīderkūniem.

  5. atcelts katras dienas vēla vakara autobusa maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni” reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.20 un autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka” reiss ar atiešanas laiku plkst. 22.40 un vienlaicīgi tiks izveidots jauns autobusu maršruts Nr.25 “Autoosta – Kalkūni – Judovka – Autoosta” ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.30.

  Autobusa maršruta Nr.7 kustības saraksts

  Autobusa maršruta Nr.25 kustības saraksts

  Gadījumā, ja rodas jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutiem, vai jūs nezināt, kā ātrāk tikt līdz konkrētai pieturvietai - zvaniet mūsu uzziņu birojam +371 65425270 vai +371 29909292 (darba laiks 7.00-19.00)

 • SIA "Daugavpils satiksme" informē, ka no šā gada 1. marta eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks:

  1. atcelti autobusa maršruta Nr.15 “Autoosta – Liginišķi – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.15, 10.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.20.

  2. ievesti autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka” jauni katru dienu reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 07.15; 10.00; un plkst. 20.20, un darba dienu reisi ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 15.00 un 17.10 paredzot autobusa kustību Judovkas apkaimes virzienā iebraukšanu Liginišķu apkaimē.

  3. grozīti autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka” darba dienu reisu atiešanas laiki no Autoostas no plkst. 15.40 uz plkst. 15.35, no plkst. 16.20 uz plkst. 16.10 un no plkst. 17.00 uz plkst. 16.45. Tiks grozīta maršruta kustības shēma, turpceļā paredzot autobusu kustību ar iebraukumu Liginišķu apkaimē.

  4. grozīta kustības shēma autobusu maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka” darba dienu reisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, līdzīgi kā jau esošos brīvdienu reisos, turpceļā paredzēta autobusa kustība ar iebraukumu Liginišķu apkaimē.

  5. atcelts katras dienas vēla vakara autobusa maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni” reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.20 un autobusa maršruta Nr.8 “Autoosta – Judovka” reiss ar atiešanas laiku plkst. 22.40 un vienlaicīgi tiks izveidots jauns autobusu maršruts Nr.25 “Autoosta – Kalkūni – Judovka – Autoosta” ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 22.30.

  Autobusa maršruta Nr.8 kustības saraksts

  Autobusa maršruta Nr.25 kustības saraksts

  Gadījumā, ja rodas jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutiem, vai jūs nezināt, kā ātrāk tikt līdz konkrētai pieturvietai - zvaniet mūsu uzziņu birojam +371 65425270 vai +371 29909292 (darba laiks 7.00-19.00)

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, piekto daļu, 73.panta pirmo daļu, otro daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, nolūkā nodrošināt kapitālsabiedrības nepārtrauktas komercdarbības veikšanu un savlaicīgu ieņēmumu un izdevumu plānošanu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2024.gada 21.februārī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. SIA “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2024.gadam un rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšana.

 • Sākot ar 13. februāri, Daugavpilī tiks atsākta 2. maršruta "Butļerova – Forštadte" tramvaju kustība, un tramvaji kursēs pēc pagaidu kustības saraksta, kuru var apskatīt satiksme.daugavpils.lv mājaslapā.

  No 13. februāra tiks pārtraukta 98. maršruta autobusu kustība, kas laikā, kad tramvaju kustība bija ierobežota, nodrošināja pārvadājumus no Forštadtes līdz Ķīmijas apkaimei. Tādējādi tiks atjaunota tramvaju kustība četros no pieciem maršrutiem. Pašlaik turpinās darbi arī pie tramvaju kustības atjaunošanas 4. maršrutā. Par tramvaju kustības atjaunošanas datuma precizējumiem sekojiet jaunumiem un paziņojumiem.

  Atgādinām, ka no 2023. gada 2. oktobra daļēji tika ierobežota sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana Daugavpilī. Ierobežojumi bija saistīti ar būvdarbiem - sliežu un pārmiju nomaiņa depo teritorijā, esošo, pirms teju 60 gadiem uzcelto pazemes komunikāciju (siltumtrašu, kanalizācijas un ūdensvada) nomaiņa -, pasažieru pārvadāšana tika nodrošināta ar autobusiem.

  Gadījumā, ja rodas jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutiem, vai jūs nezināt, kā ātrāk tikt līdz konkrētai pieturvietai - zvaniet mūsu uzziņu birojam +371 65425270 vai +371 29909292 (darba laiks 7.00-19.00)

 • 5. februārī, no plkst. 10.00 – 15.00 ir ieplānota Latvijas lauksaimnieku protesta akcija. Akcijas norises laikā tiek ieplānots lauksaimnieku brauciens ar lauksaimniecības tehniku pa Daugavpils pilsētas ielām maršrutā: Križi - Stropi - Vecstropi - 18.novembra iela - Vasarnīcu iela - Višķu iela - Latgales iela - Vidzemes iela - Ventas iela - Daugavas iela - 18.novembra iela - Vecstropi.

  Ir iespējama sabiedriskā transporta kustības traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.