2024.GADA 30.MAIJĀ KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Dalībnieka piekrišanas saņemšana grozījumu izdarīšanai budžeta plāna 2024.gadam pielikumā Nr.8 “SIA „Daugavpils satiksme” štatu saraksts un atalgojuma fonds 2024.gadam.

kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- saskaņot grozījumus štatu sarakstā;

- saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” darbinieku amatalgu sarakstu jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana.

kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- apstiprināt SIA “Daugavpils satiksme” pārskatu par 2023.gadu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 33 041 EUR apmērā;

- 50% no peļņas atstāt SIA „Daugavpils satiksme” rīcībā, novirzot to SIA „Daugavpils satiksme” attīstībai;

- sagatavot Pašvaldības lēmuma projektu par SIA „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

Dalībnieka sapulces piekrišanas saņemšana dāvinājuma līguma noslēgšanai.

kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- atļaut SIA “Daugavpils satiksme” noslēgt sev piederošo tramvaju pieturu dāvinājuma līgumu ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.