SIA “Daugavpils satiksme” informē par kondicionēšanas sistēmu darbību sabiedriskajā transportā

SIA “Daugavpils satiksme” uzņemas atbildību par pasažieru ērtību un drošību, un viens no svarīgākajiem faktoriem šajā ziņā ir kondicionieru sistēmu uzturēšana sabiedriskajā transportā. Šī gada pavasarī tika noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas veic sabiedriska transporta kondicionieru pārbaudi un apkopi. Ir uzsākts intensīvs darbs, lai uzlabotu šīs kondicionieru sistēmas.

Autobusu parks lielā mērā ir atjaunināts, līdz ar to arī kondicionēšanas sistēmas strādā, bet lielā karstumā pat ar jaunām sistēmām nav iespējas atdzesēt autobusa salonu līdz komfortablai temperatūrai, jo durvis tiek atvērtas ik pēc 3-5 minūtēm. Diemžēl kondicionieris nespēj pietiekami ātri nodrošināt vēsumu, un pēc pārtraukumiem, kad salonā ir 40 grādi, jo autobuss stāvējis saulē, atdzesēt to ir ļoti grūti.

Ar tramvaju vagoniem situācija ir nedaudz atšķirīga, jo tikai 1\3 no vagonu parka ir atjaunināta, un vagoniem, kas ir kalpojuši jau vairāk nekā 10 gadus, kondicionieru sistēmas, pēc tehnoloģiskās specifikācijas, nav uzstādītas. Saskaņā ar prasībām, šajos vagonos tiek veikta regulāra vēdināšana un ventilācija tiek nodrošināta ar gaisa kustību salonā. Lai nodrošinātu pasažieru drošību, logi kreisajā vagona pusē ir aizvērti.

Ar tramvajiem būtiska problēma ir nepieciešamo detaļu trūkums. Sakarā ar to, ka dažādu, no uzņēmuma neatkarīgu apstākļu dēļ, nepastāv iespēja iegādāties nepieciešamās detaļas no tramvaju ražotāja, notiek nepārtraukts darbs pie alternatīvu risinājumu meklēšanas, lai nodrošinātu nepieciešamās rezerves daļas un uzturētu pastāvīgu sistēmu darbību.

Mēs turpinām strādāt, lai atrastu vislabākos risinājumus un nodrošinātu pasažieriem ērtu un drošu braukšanu.