Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanas gaitu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros aktīvi norisinās tramvaju līnijas pārbūves darbi vairākos tramvaju līniju posmos.

Smilšu ielas posmā (no Valkas un Smilšu ielu krustojumam līdz Jātnieku ielai), kur būvdarbu veicējs ir CBF SIA “BINDERS”, tramvaju līnijas pārbūves būvdarbi tuvojas noslēgumam. Ir atlikuši tikai labiekārtošanas darbi, kurus varēs pabeigt tikai pēc asfalta seguma ieklāšanas darbiem, kas tiek veikti DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” realizētā projekta ietvaros.

Jātnieku ielas posmā (no Smilšu līdz depo teritorijai) būvdarbus veic SIA “A.C.B.R.”. Šobrīd tiek pārbūvētas inženierkomunikācijas un tiek būvēta sliežu ceļa otrā ass:

Tramvaju 2.maršrutā (no Ventspils un 18.novembra ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) SIA “TILTS” būvdarbus organizē pa posmiem. Šobrīd objektā tiek veikti demontāžas darbi, pārbūvētas inženierkomunikācijas, uzstādītas ceļu ielu apmales, sliežu ceļu daļā ieklātas granīta šķembas, montētas betona plātnes, gulšņi, sagatavotas sliedes montāžas darbiem, kā arī jau tiek gatavota darba fronte asfaltēšanas darbiem:

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 28 317 548.49 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti