Paziņojums par ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde informē par 2023.gada 29.novembrī plkst.09:00 nozīmētās ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu šādā redakcijā:

3. SIA “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2023.gadam pielikuma Nr.12 “Iepirkumu plāns 2023.gadam” grozījumu apstiprināšana.