Paziņojums par ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde informē par 2023.gada 29.novembrī plkst.09:00 nozīmētās ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar ceturto un piekto jautājumu šādā redakcijā:

4. SIA “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšana.

5. SIA “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu apstiprināšana.