Paziņojums par ārkārtas dalībnieka sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 82.panta septīto daļu, SIA “Daugavpils satiksme” statūtu 9.2.punktu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 15.novembrī plkst.14:00 ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dalībnieka piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai 2021.gada 12.aprīlī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajā līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.5.1.1/20/I/001.