Paziņojums par ārkārtas dalībnieka sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 73.panta pirmo daļu, otro daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 29.novembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dalībnieka piekrišanas saņemšana grozījumu izdarīšanai budžeta plāna 2023.gadam pielikumā Nr.8 “SIA "Daugavpils satiksme" štatu saraksts un atalgojuma fonds 2023.gadam”.