SIA “Daugavpils satiksme” un SIA “Rīgas Satiksme”: kopīga ceļa mērķis

Vakar, 30. aprīlī SIA “Daugavpils satiksme” vadītājs un uzņēmuma tehniskā komanda devās pieredzes apmaiņas braucienā pie saviem aroda kolēģiem, SIA “Rīgas satiksme” kolektīva. Šodienas vizīte raisa cerību par labas partnerības un uz savstarpēja izdevīguma principiem veidotu sadarbību.

Būtiski atzīmēt, ka, neskatoties uz abu uzņēmumu salīdzinoši atšķirīgiem darbības apjomiem, saprotams, ka izaicinošie jautājumi ir diezgan līdzīgi un arī skatījums par turpmāko attīstību ir vienāds abiem divu Latvijas Republikas lielāko valstspilsētu uzņēmumiem. Apvienojot nozares profesionāļu idejas un kopīgojot spēkus tiks veidots pamats pozitīviem rezultātiem, kas varētu finalizēties kā sabiedriskā transporta nozares attīstība un kvalitātes līmeņa uzlabojumi nākotnē.

Ilgtermiņa sadarbība starp SIA “Daugavpils satiksme” un SIA “Rīgas Satiksme” ir fundamentāli svarīga, jo tā dod iespēju apvienot zināšanas, pieredzi un dalīties ar labo praksi.

Tikšanās noritēja pozitīvā gaisotnē un tika panāktas vienošanās par savstarpēju atbalstu un tehniskām konsultācijām. Dienas noslēgumā SIA “Daugavpils satiksme” uzaicināja kolēģus apciemot mūsu pilsētu, līdz ar to, tuvākajā laikā gaidāms SIA “Rīgas satiksme” pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili.