Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde informē par 2023.gada 29.novembrī plkst.09:00 nozīmētās ārkārtas dalībnieka sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu šādā redakcijā:

  3. SIA “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2023.gadam pielikuma Nr.12 “Iepirkumu plāns 2023.gadam” grozījumu apstiprināšana.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 73.panta pirmo daļu, otro daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 29.novembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Dalībnieka piekrišanas saņemšana grozījumu izdarīšanai budžeta plāna 2023.gadam pielikumā Nr.8 “SIA "Daugavpils satiksme" štatu saraksts un atalgojuma fonds 2023.gadam”.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 82.panta septīto daļu, SIA “Daugavpils satiksme” statūtu 9.2.punktu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas dalībnieka sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 15.novembrī plkst.14:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Dalībnieka sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Dalībnieka piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai 2021.gada 12.aprīlī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajā līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.5.1.1/20/I/001.

 • SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka no 15. novembra plkst. 8.00 līdz 01.decembrim tiks slēgta visa autotransporta kustība Kauņas un Aglonas ielas krustojumā. Pieturvietas “Aglonas iela” (abos virzienos), autobusu maršrutiem Nr. 11; 19; 20; 20A/2 un 98 tiks pārceltas uz A. Pumpura ielu netālu no krustojuma ar Aglonas ielu.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

  SIA „Daugavpils Satiksme”

 • Vēlamies informēt Daugavpils iedzīvotājus, ka no 9. novembra plkst. 8.30 līdz 13. novembra rītam tiks slēgta autotransporta kustība Cialkovska un Jātnieku ielas krustojumā.Visas četras pieturvietas “Cialkovska iela” netiks apkalpotas, vairākiem autobusu maršrutiem tiks mainīta kustības shēma:

  20B. JAUNFORŠTATE – SMILTENES IELA – JAUNBŪVE – ĶĪMIĶU CIEMATS 98. MAIZES p style=KOMBINĀTS – ĶĪMIĶU CIEMATS 97. AUTOOSTA – ĶĪMIĶU CIEMATS

  Pieturvieta “Cialkovska iela” netiks apkalpota. Tuvākā pieturvieta – “Zeļinska iela” tiks pārcelta uz pagaidu vietu aiz krustojuma ar Zeļinska ielu.

  11. JAUNFORŠTATE – REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA

  12. AUTOOSTA – KRIŽI

  22. KRIŽI – VECSTROPI – JAUNSTROPI – ĶĪMIĶU CIEMATS – JAUNBŪVE – RUĢEĻI – NĪDERKŪNI – AO – AUTOBUSU PARKS

  Pieturvietas “Cialkovska iela” (abos virzienos) netiks apkalpotas. Tuvākās pieturvietas “Zeļinska iela” un “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca”. Pieturvietas “Zeļinska iela” tiks pārceltas uz pagaidu vietām: virzienā uz centru Jātnieku ielā, savukārt virzienā no centra – Mendeļejeva ielā.

  2. GARĀŽAS – AUTOOSTA

  23. RUĢEĻI – REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA

  20A/2 JAUNFORŠTATE – REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA – VECSTROPI – AUTOOSTA

  Pieturvieta “Cialkovska iela” netiks apkalpota. Tuvākās pieturvietas “Zeļinska iela” un “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca”. Pieturvieta “Zeļinska iela” tiks pārcelta uz pagaidu vietu Mendeļejeva ielā.

  24. AUTOOSTA – JAUNBŪVE – ĶĪMIĶU CIEMATS – JAUNFORŠTATE – CIETOKSNIS – AUTOOSTA

  20. AUTOOSTA – JAUNFORŠTATE – JAUNBŪVE – ĶĪMIĶU CIEMATS – JAUNFORŠTATE

  Pieturvietas Ķīmiskās šķiedras rūpnīca” un “Cialkovska iela” (abos virzienos) netiks apkalpotas. Tuvākās pieturvietas “Pievedķēžu rūpnīca”, “Zeļinska iela” un “Inženieruiela”

  Pagaidu pieturvieta “Zeļinska iela” atradīsies Mendeļejeva ielā.

  19. AUTOOSTA – JAUNFORŠTATE – ĶĪMIĶU CIEMATS – JAUNBŪVE – JAUNFORŠTATE

  Pieturvietas “Cialkovska iela” un“Ķīmiskās šķiedras rūpnīca” netiks apkalpotas. Tuvākās pieturvietas Pievedķēžu rūpnīca”, “Zeļinska iela” un “Inženieru iela”

  14. AUTOOSTA – ĶĪMIĶU CIEMATS

  Pieturvietas “Cialkovska iela” (abos virzienos) netiks apkalpotas. Tuvākās pieturvietas “Zeļinska iela” un “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca”. Pieturvieta “Zeļinska iela” tiks pārcelta uz pagaidu vietu aiz krustojuma ar Zeļinska ielu.

  3. AUTOOSTA – JAUNIE STROPI (KOOPERATĪVS)

  Pieturvietas “Cialkovska iela” (abos virzienos) netiks apkalpotas. Tuvākās pieturvietas “Zeļinska iela” un “Ķīmiskās šķiedras rūpnīca”. Pieturvietas “Zeļinska iela” tiks pārceltas uz pagaidu vietām: virzienā uz centru Jātnieku ielā, savukārt virzienā no centra – Mendeļejeva ielā.

  13. novembrī kustība Cialkovska un Jātnieku ielas krustojumā tiks atjaunota, un autobusi kursēs pēc ierastās kustību shēmas.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

  Gadījumā, ja rodas jautājumi par sabiedriskā transporta maršrutiem, lūdzam zvaniet mūsu uzziņu birojam +371 65425270 vai +371 29909292

 • "Daugavpils satiksme" vēlas atgādināt skolēniem un viņu vecākiem, ka saskaņā ar Daugavpils domes saistošiem noteikumiem Nr.7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" 2. punktu:

  Braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri:

  2.10 vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

  2.11 pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – atvieglojums 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.

  Pārbaudes laikā "Daugavpils satiksme" kontrolieri konfiscēja vairākas viltotas skolēnu braukšanas biļetes. Vēlamies uzsvērt, ka šādas darbības ir nepieņemamas un var tikt sodītas atbilstoši Latvijas Krimināllikuma 275. pantam:

  275. pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana

  (1) Par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

  (2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

  Augstākminētais pants paredz sodu arī tiem, kuri izmanto viltotus dokumentus, tāpēc vēlamies lūgt vecākus izskaidrot šo situāciju saviem bērniem – skolēniem. Tas ir svarīgi, lai izvairītos no nepatikšanām un ievērot Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī iemācītu bērniem ētisku un atbildīgu uzvedību.

 • SIA "Daugavpils satiksme" informē, ka, atbalstot Ligiņišku un Judovkas apkaimes iedzīvotāju lūgumu, no šā gada 1. novembra tiks veiktas eksperimentālās izmaiņas darba dienas kustības sarakstā maršrutā Nr. 15 “Autoosta – Ligiņiški - Autoosta”. Šīs izmaiņas tiks ieviestas uz trim mēnešiem ar mērķi nodrošināt autobusa pienākšanu pie J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas ap plkst. 08.33.:

  1. Tiks grozīts atiešanas laiks reisam no Autoostas plkst. 07.55 uz plkst. 08.00, kura kustības shēma paredz kustību līdz Judovkas apkaimei ar atiešanas laiku no galapieturas “Judovka” plkst. 08.18 un pilsētas centra virzienā iebraukums pie J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas ar pienākšanas laiku pieturvietā “6.pamatskola” plkst. 08.33.

  2. Tiks grozīts atiešanas laiks reisam no Autoostas plkst. 08.20 uz plkst. 08.40, un tiks paredzēta kustība pēc “tiešās” kustības shēmas.

  Izziņas pa tālr. 65425270.

  SIA “Daugavpils satiksme”

 • Lai nodrošinātu jaunā tramvaja piegādi no Daugavpils Lokomotīvju Remonta rūpnīcas uz tramvaju depo, kas plānota šonakt (20.10.23.) no plkst. 00.00 līdz plkst. 04.00, tiks atcelts pēdējais 1. maršruta tramvaja reiss ar atiešanas laiku no pieturvietas “Tukuma iela” plkst. 00.15, attiecīgi no pieturvietas “Stacija” plkst. 00.45 un no pieturvietas “Stropu ezers” plkst. 01.10.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 • SIA “Daugavpils satiksme” informē ka, sakarā ar remontdarbiem Jātnieku ielas posmā no Aizpilsētas ielas līdz Smilšu ielai š.g. 21. oktobrī no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30 pilsētas autobusu maršruti Nr. 3B un 3C nekursēs pa Šauro ielu, bet kursēs pa Jātnieku, Mendeļejeva un Višķu ielu. Pietura „Jātnieku iela II” autobusu maršrutam Nr. 3C, tiks pārcelta no Šaurās ielas uz Aizplisētas ielu.

  Pietura „Šaurā iela” tiek pārcelta no Šaurās ielas uz Višķu ielu. Pietura ”Aglonas iela” tiek slēgta.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270

  SIA „Daugavpils Satiksme”

 • Pirmais tramvajs, kas tika izgatavots Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcā, šonakt tika pārcēlts no rūpnīcas uz tramvaju sliedēm. Šis bija ļoti nopietns process, kas prasīja vairāk nekā 4 stundas. Tuvākajā laikā šis tramvajs tiks nogādāts uz tramvaja depo 18. novembra ielā. Pirms tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana, tramvajam ir jānobrauc 250 kilometri, kura laikā tas tiek pielāgots mūsu infrastruktūrai. Tramvaja pielāgošana pilsētas infrastruktūrai notiks nakts laikā. Tā kā pagaidām pilsētā trūkst nepieciešamo speciālistu, šo pielāgošanas procesu veiks čehu eksperti.

  Naktī no 19. oktobra uz 20. oktobri notiks otrā tramvaja pārvietošana, novembrī tiks piegādāti arī atlikušie 2 tramvaji, saskaņā ar iepriekš noslēgtu līgumu ar AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", kas paredz četru četrasu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi līdz šī gada beigām, atbilstoši atklātajam konkursam "Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā”.

  Tramvaju iegāde tiek realizēta KF projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023. gada 31. decembrim.

  Kopējās projekta izmaksas ir 28 317 548.49 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.