08.03.2022. ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

- atsaukt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli Edgaru Abramu no padomes sastāva.

- nepārvēlēt AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļus Ritu Livčāni un Jāni Rubīnu.

Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana. akciju turētāja pārstāvis nolēma:

1. ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” padomes locekli Arti Druvinieku līdz brīdim, kamēr nominācijas procesa ietvaros netiks ievēlēts minētais vai cits padomes locekļa amata kandidāts;

2. nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa mēneša atalgojumu, atstājot to līdzšinējā apmērā 800,00 euro;

3. atļaut Artim Druviniekam savienot AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļa amatu ar biedrības „Mediķis” valdes priekšsēdētāja amatu.

4. Sagatavot Pilnvarojuma līgumu un organizēt tā parakstīšanu ar ievēlēto AS „Daugavpils satiksme” padomes locekli.