2021.GADA 21.SEPTEMBRĪ ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. Lēmuma pieņemšana par akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” reorganizāciju.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

- reorganizēt AS “Daugavpils satiksme”, apvienojot to ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Parkings D”, reģ. Nr.41503025952;

- atļaut AS “Daugavpils satiksme” slēgt reorganizācijas līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību “Parkings D”, reģ. Nr.41503025952.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Statūtos.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

- apstiprināt grozījumus AS “Daugavpils satiksme” Statūtos un Statūtu jauno redakciju;

- uzlikt par pienākumu AS “Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par statūtu jauno redakciju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.