22.10.2021. ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu atsaukšana.

akciju turētāja pārstāvis nolēma:

atsaukt AS “Daugavpils satiksme” Padomi šādā sastāvā:

1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētāja Rita Livčāne;

2. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Samarins;

3. AS “Daugavpils satiksme” Padomes loceklis Jānis Rubīns.

AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļu ievēlēšana.

akciju turētāja pārstāvis nolēma:

1. ievēlēt uz pieciem gadiem AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu amatos (3 amati) šādas personas:

• Rita Livčāne;

• Jānis Rubīns;

• Edgars Abrams;

2. noteikt AS “Daugavpils satiksme” Padomes mēneša atalgojumu sekojošā apmērā: Padomes priekšsēdētāja mēneša atalgojums 893,75 euro; Padomes locekļa mēneša atalgojums 800,00 euro;

3. atļaut Rita Livčānei savienot amatus;

4. Pašvaldības Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļiem.