Par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, AS „Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci 2022.gada 8.martā plkst.09:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar sekojošo darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.