Par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 98.panta pirmo daļu un trešo daļu, AS „Daugavpils satiksme” valde lūdz sasaukt ārkārtas akcionāra sapulci 2023.gada 12.aprīlī plkst.10:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar sekojošo darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces protokolētāja iecelšana.

2. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļa atsaukšana.