Par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, AS „Daugavpils satiksme” valde paziņo par 2022.gada 12.augustā nozīmētās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar sesto jautājumu:

6. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 3 240 000.00 (trīs miljoni divi simti četrdesmit tūkstoši euro 00 centi).