Par projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros aktīvi turpinās jaunas tramvaju līnijas izbūves darbi Vaiņodes ielas posmā. Būvdarbu veicējs AS “A.C.B”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību SIA “BRD Projekts”. Uz 2023.gada martu jau ir pabeigti koku ciršanas darbi, izņemot bīstamos kokus, kas atrodas tuvu kontakttīkliem. Pabeigti atbalstsienas betonēšanas darbi, notiek zemes klātnes būvniecība tramvaju līnijas izbūvei. Asfalta frēzēšanas darbi tiks uzsākti piemērotos laika apstākļos. Aktīvi turpinās ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas darbi un elektroapgādes, ārējā apgaismojuma būvniecība.

Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti