Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros turpinās projektā paredzēto aktivitāšu realizācija.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem Smilšu ielas posmā (no Valkas ielai līdz Jātnieku ielai) 20.10.2022. noslēgts līgums ar CBF SIA “BINDERS”. Šobrīd objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi tiks atsākti iestājoties siltākam laikam. Būvdarbu kopējais izpildes termiņš ir 5 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem Jātnieku ielas posmā (no Smilšu līdz Depo teritorijai) ir noslēdzies būvdarbu iepirkums “Tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā, Daugavpilī (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai)”, identifikācijas Nr.DPP 2022/122. Iepirkumu komisija vērtē saņemtos pretendentu piedāvājumus.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) ir pabeigta būvprojekta izstrāde, AS “Daugavpils satiksme” iesniedza pieteikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai iepirkuma uz būvdarbiem organizēšanai.

Atklāta konkursa “Videi draudzīgu tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā”, identifikācijas Nr. DPP 2022/69, rezultātā 29.09.2022. tika noslēgts līgums ar AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” par četru četrasu tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi. Šobrīd jau ir saskaņots tramvaju vagonu ārējais krāsojums, iekšējā interjera krāsojums, sēdekļu apdares materiāli, salonā esošo vadības pogu un elektroniskā kompostētāja izvietojums, sliežu bremžu sistēmas ģeometriskā izpilde utt.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti