Par projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu

Projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” ietvaros no 27.februāra, pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, ir atsākti tramvaju līnijas pārbūves darbus Smilšu ielas posmā (no Valkas ielai līdz Jātnieku ielai). Būvdarbu veicējs CBF SIA “BINDERS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Isliena V” un autoruzraudzību personu apvienība SIA “BRD Projekts” un SIA “Rem Pro”. Būvdarbu izpildes termiņš, atbilstoši līgumam, ir 5 mēneši no dienas, kad Būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ņemot vērā tehnoloģisko pārtraukumu, būvdarbu izpildes termiņš tramvaju līnijas pārbūves darbiem ir līdz 21.07.2023.

Tramvaju līnijas pārbūves darbiem 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai) ir izsludināts atklāts konkurss “Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai)”, ar identifikācijas numuru DVP 2023/4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 17.03.2023. plkst.10.00.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

Projekti