Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” īstenošanas gaitu

AS “Daugavpils satiksme” kopš 2022.gada 12.augusta īsteno projektu Nr. 4.5.1.2/22/I/004 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta”. Projekts ir secīgs turpinājums AS "Daugavpils satiksme" īstenošanā esošajam projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

Projekta ietvaros AS “Daugavpils satiksme” 05.07.2022. noslēdza līgumu ar UAB transporto firma "TRANSMITTO" par 6 jaunu autobusu IVECO/ROSERO-P FIRST CNG piegādi un 12.07.2022. noslēdza līgumu ar personu apvienību "Scania Baltics" par 6 jaunu autobusu Scania Citywide LF BEV (elektriskais) piegādi, no projekta tiks attiecināti 2 autobusi. Šajā laika periodā jaunajiem autobusiem ir saskaņots ārējais krāsojums, iekšējās apdares materiāli un speciālā aprīkojuma specifikācija un izvietojums. Visi jaunie autobusi tiks aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, vizuāliem tablo un audio sistēmu, būs izvietoti skaidri saprotami marķējumi un piktogrammas. Autobusi būs ērti lietošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierobežotām pārvietošanās iespējām, māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu konkursā "Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)" identifikācijas Nr. DPP 2022/93. Minētajā iepirkumā kopumā ir 3.daļas, uz projektu attiecināma ir 1.daļa (2 autobusi) un 3.daļa.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 3 240 000.00 EUR, no kurām Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 2 754 000.00 EUR.

Projekti