Pasažieru ievērībai!

AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, pamatojoties uz 22.04.2022. Daugavpils Domes lēmumu Nr.234 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem”, no 2022.gada 1.jūnija tiek noteikti šādi pasažieru un bagāžas pārvadāšanas tarifi Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā:

- vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,70;

-personām, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

- nestrādājošajām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vienreizējā braukšanas maksa vienam braucienam EUR 0,20;

- maksa par bagāžas (izmēri no 60*40*20 cm līdz 100*60*30 cm) pārvadāšanu EUR 0,70;

No maksas bar bagāžas pārvadāšanu ir atbrīvotas pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

- maksa par dzīvnieku pārvadāšanu EUR 0,70;

- maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos visām mēneša dienām EUR 40,00;

- maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos tramvaju un autobusu maršrutos mēneša darba dienām EUR 30,00;

- Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem maksa par sabiedriskā transporta mēnešbiļeti visos maršrutos visām mēneša dienām EUR 15,00.

Kā arī no 2022.gada 1.jūnija tiek atcelti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā (autobusā, tramvajā) svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos.

Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā paliek spēkā šādām pasažieru kategorijām:

- daudzbērnu ģimenes locekļim;

- personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- nestrādājošie Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatori (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- nestrādājošie Afganistānas kara dalībnieki vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

- personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa;

- politiski represētās personas;

- 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

- vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem;

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.