Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Sakarā ar to, ka 2021.gada 31.augustā Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atklātajā konkursā “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2021/38, kā rezultātā AS “Daugavpils satiksme” nepieciešams noslēgt līgumu par summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 21.septembrī plkst.09:00 sasauktās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar ceturto jautājumu:

4. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi).