Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Sakarā ar to, ka Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītās daļas 1.punktā norādītajā nogaidīšanas termiņā par iepirkuma komisijas 2021.gada 31.augusta lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojā saņemtas divas sūdzības, kā rezultātā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanas nav iespējams izskatīt jautājumu par piekrišanas saņemšanu darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi), AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 21.septembrī plkst.09:00 sasauktās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, izslēdzot no tās ceturto jautājumu:

4. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi).