Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 8.martā plkst. 09:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar trešo jautājumu:

3. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” padomes locekļa ievēlēšana.