Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 1.jūlijā plkst. 09:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar ceturto un piekto jautājumu:

4. AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.

5. AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa ievēlēšana.