Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, 131.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 17.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Parkings D” reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.