Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 96.panta pirmo daļu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 1.jūlija plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “Scania Baltic” par sešu jaunu ar elektrību darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 2 599 344.72.

3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar UAB transporto firma “TRANSMITTO” par sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 1 094 742.00.