Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta piekto daļu, 101.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 28.februārī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma Kārklu ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.