Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 10.punktu, 98.panta pirmo daļu, trešo daļu, 101.panta pirmo daļu, 129.panta pirmo daļu, 131.panta piekto daļu, ņemot vērā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 18.maija lēmumuNr.255 „Par pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” reorganizāciju pārveidošanas ceļā”, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2023.gada 19.jūnijā plkst.10:30 ar šādu darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Lēmuma par AS „Daugavpils satiksme” reorganizācijas pārveidošanas ceļā uzsākšanu pieņemšana.

3. Noteikumu par AS „Daugavpils satiksme” pārveidošanu projekta apstiprināšana.