Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasukšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 96.panta pirmo daļu, 98.panta pirmo daļu, 98.panta piekto daļu, AS “Daugavpils satiksme” lūdz sasaukt ārkārtas akcionāra sapulci 2021.gada 23.jūlijā plkst.09:30 ar sekojošo darba kārtību:

1. Akcionāra sapulces protokolētāja iecelšana.

2. Esošās AS “Daugavpils satiksme” Padomes atsaukšana un jaunā Padomes sastāva ievēlēšana.