Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Italian Trulli

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, 8. 1 panta piekto daļu, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 17.augustā nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu šādā redakcijā:

3. Par atļauju AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājai R.Livčānei un Padomes priekšsēdētāja vietniekam A.Samarinam savienot amatus.